Hizmet Sözleşmesi


Seyehat İçeriği ve Koşulları

Anica Turizm Otelcilik Eml. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin (Bundan böyle “ANİCA” olarak anılacaktır.) acentelerine gelerek,telefon vasıtasıyla,websitesi üzerinden yada diğer iletişim kanallarından birini kullanarak villa,konaklama,araç kiralama,tur,transfer v.b. sitemizde belirtilen yada temsilcimiz tarafından önerilen hizmetlerden birini satın alan “MÜŞTERİ” aşağıda yer alan koşulların tamamına uymayı kabul etmiştir.

1- MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine işbu satış kuralları ile birlikte teslim edilen voucherda (rezervasyon formu) belirtilmektedir.
2- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren broşürü yada ilgili ürünün websitesi sayfasını ve Site Kurumsal sekmesinde yer alan Seyehat İçeriği Koşulları’nı okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.
3- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış koşullarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen voucherin katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.
4- MÜŞTERİ bulunduğu Ülke Dışı seyahatlerinde gideceği ülke ile ilgili tüm yasal evraklarını (pasaport,kimlik,vize,v.b.) yanında bulunduracağını, herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ’nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vize alınmaması,vergi borcu, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi vb.müşterinin seyehat işlemlerini yapmaması (uçak-otobüs bileti,araç kiralama v.b.)) çıkışının/girişinin engellenmesi durumunda ANİCA’nın hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul eder.
5- MÜŞTERİ satın aldığı hizmetlerin ve konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.
6- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği ANİCA yetkilisine ve konakladığı tesis yetkilisine sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış sayılacağını kabul eder.
7- MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali,enerji kesintileri, öngörülemez teknik hususlar vb.),ANİCA’nın/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmayacaktır.
8- Kayıt anında yurtiçi hizmet bedelinin en az %30’u, kalan tutarın ise satış tarihinden itibaren aksi belirtilmedikçe 7 iş günü içerisinde, tesise giriş tarihi 30 gün ve daha az ise aksi belirtilmedikçe rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek toplam tutarın %15’i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını aksi belirtilmedikçe rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.
9- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmetlerin bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının ANİCA’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ANİCA’ya ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.
10-İPTAL KURALLARI :
ANİCA’nın hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde ANİCA, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.
• MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmetini kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasından 61 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde, toplam tutarın % 15’i hizmet bedeli (hizmet giderleri,vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masrafları kapsamaktadır) hariç olmak üzere ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
• MÜŞTERİ, satın aldığı ürünü/hizmeti kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 60-46 gün kala yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde toplam tutarın %30’unu
Taşyaka Mah. Baha Şıkman Cad. Öztürk Apt. No: 98 Fethiye-Muğla/TURKEY +90) (252) 614 00 72 [email protected]


• MÜŞTERİ, satın aldığı ürünü/hizmeti kullanmaktan vazgeçtiğini hizmetin başlamasına 45-31 gün kala yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde toplam tutarın %50’sini
• Müşteri satın aldığı ürünü/izmeti kullanmaktan vazgeçtiğini 30 ve daha az günkala yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmesi halinde ise toplam tutarın tamamını ANİCA’ya ödemeyi kabul eder.

***MÜŞTERİ tarafından yapılan tarih değişikliği talepleri (tesislerdeki uygunluklar ve ilk yapılan rezervasyonun giriş tarihine kalan suresi göz önüne alınarak ANİCA her türlü alternatifi sunmaya ve yardımcı olmaya çalışacaktır) vazgeçme anlamına gelmekte olup , MÜŞTERİ tarafından yukarıda belirtilen süreler dikkate alınarak yazılı olarak bildirilecektir. 10 - A) CAYMA HAKKI :
• 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 48 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi’nin (g) bendi uyarınca, Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde tüketici cayma hakkı bulunmamaktadır.

11- MÜŞTERİ’nin kendisi, veya birinci derece akrabalarının(anne,baba,kardeş,eş ve çocuklarını kapsar) rezervasyon anında var olmayan 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları/ ölümlerini gösterir rapor ve bunun gibi MÜŞTERİ’nin tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği sair hallere ilişkin belgeleri hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, bu maddenin istisnası olup, böyle bir durumda ödenmesi zorunlu olan toplam tutarın % 15’i hizmet bedeli (hizmet giderleri,vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masrafları kapsamaktadır) hariç olmak üzere ödemiş olduğu bedel kesinti yapılmaksızın MÜŞTERİ’ye 14 gün içerisinde iade edilecektir.
12- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 15 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.
13- MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ANİCA, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz ve iptal koşulları devreye girer. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, satın almış olduğu hizmetin kalan süresinden yararlanabilir.
14- Villaya giriş en erken saat 16:00 dan sonra yapılır ve çıkış saati en geç 10:00 dur.Müşterinin daha erken girme yada geç çıkma talepleri ancak o günkü müsaitlik ve temizlik operasyon durumuna bağlı olup,Anica'nın onayı olmadan erken giriş,geç çıkış yapılması kabul edilmemektedir.Misafirlerin giriş saatini gözeterek gelmeleri rica olunur.Geç çıkışlardan doğabilecek Anica'nın tüm zararlarını Müşteri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Giriş ve Çıkış Saatleri villaya yada tesise gore farklılıklar gösterebilir ve sitelerimizde ürün detayları kısmında belirtilmiştir.
15- Konaklama yapacak kişi sayısı villanın özelliklerinde belirtilen kişi sayısını geçmemelidir. Gelecek olan tüm konukların isim – soy isim ve TC kimlik numaraları rezervasyon işlemleri sırasında oluşturulan rezervasyon sözleşmesinde bulunmalıdır.Sözleşmede bulunandan fazla kişi gelmesi durumunda,ilave kişilerin anılan hizmeti kullanması, tesise kabul edilmesi ANİCA’nın ve Tesis Yetkilisinin insiyatifindedir.Anlaşmazlık durumunda MÜŞTERİ iptal koşullarının devreye gireceğini kabul eder..
16 –Müşteri,tesise/villaya girişte tesis yetkilisi yada Anica Personeli’nin belirtmiş olduğu kurallara uyacağını,uymaması durumunda ANİCA’nin sözleşmeyi herhangi bir tazminat yada iade yapmaksızın tek taraflı feshedeceğini kabul eder.
17- Kiralama süresi içinde oluşabilecek maddi ve manevi hasarlar için villa girişinde 500 TL ila 10.000 TLarasında hasar depozitosu alınmaktadır. Hasar depozitosu, tatilinizin son günü gerekli kontrollerin ardından eğer bir hasar tespiti yapılmamış ise tarafınıza iade edilecektir.
18- Kiralanan villanın tüm özellikleri (mesafeler,lokasyon,evin donanımı,gerekli ölçüler v.b.) web sitemizde belirtildiği gibidir.Websitemizde belirtilmeyen ve hassas olduğunuz konuları,villaya girişinizde süpriz yaşamamak için rezervasyon departmanımıza sormanız gerekmektedir.Villaya girişinizde villanın belirtildiği gibi olmadığını iddia ederek iptal etme talebiniz kesinlikle kabul edilmeyecektir.Bu gibi durumlarda iptal koşulları işletilecektir.
19- Kiralanan villada herhangi bir şekilde hırsızlık olayının meydana gelmesi (kilitli yerlerin kırılması suretiyle, açık kapı ve pencereden girilmesi suretiyle ya da kapalı kapı ve pencereden girilmesi suretiyle) müşterinin uğramış olduğu maddi ve manevi zararlar şirketimiz tarafından karşılanmayacaktır. Müşterinin kusurlu davranışı (kapı ve pencerelerin açık bırakılması,değerli eşyaların dışarıda bırakılması,gerekli tedbirlerin alınmaması,v.b.) sebebiyle kiralanan taşınmazda ve ya demirbaşlarda her hangi bir zarar ya da eksilme söz konusu olduğu takdirde bu zarar MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.
20- MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, hırsızlık,kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını karşılamak üzere bağımsız sigorta firmaları aracılığı ile sigortalatabilir.ANİCA sigortalama yapmamaktadır.
21- MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından,iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.
22-Villa açıklamalarında belirtilen süre,mesafe,boyut gibi ölçüler çoğunlukla ev sahibi beyanları,göz kararı alınan ölçüler,ve online uygulamar (haritalar) üzerinden alınan ölçüler olup net,kesin ölçüler olmayabilir.Havuz ebatları,mesafeler,ev metrekare bilgileri çok büyük farklar olmadan değişiklik gösterebilir.Bu konuda hassasiyetiniz var ise lütfen net ölçüler için rezervasyon departmanımızdan bilgi talep ediniz.Tarafımıza belirtilmeyen hassasiyetler ANİCA sorumluluk kabul etmeyecektir.
23- MÜŞTERİ'nin reşit olmaması halinde; firmamız kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal vasisi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.
24- FATURALANDIRMA , Taşyaka Mah. Baha Şıkman Cad. Öztürk Apt. No: 98 Fethiye-Muğla/TURKEY +90) (252) 614 00 72 [email protected]

a-) Villa-apart-daire gibi konaklama işletme belgesi bulunmayan ve kısa süreli konaklama amaçlı ticari faaliyet yürütülen yerlerde KDV oranı %18’dir. Villa/apart/daire gibi konaklama belgesi olmayan işletmelerin faturası misafir işletmeyi terk ettikten sonra düzenlenir. Daha öncesinde fatura düzenlenmez.
b-) ANİCA, yalnızca mülk sahibinin belirlemiş olduğu komisyon tutarı kadar fatura düzenlemekle yükümlüdür.(Bu tutar her villa/apart/daire ye göre değişiklik gösterebilir)Müşterilerden alınan ön ödeme tutarından komisyon oranı düşülerek kalan tutar villa/apart/daire sahibine ödenmekte olup,bu tutarın faturalandırılmasından villa/apart/daire sahibi yada işletmecisi mesuldür.
c-) ANİCA, yalnızca banka hesabımıza ödeme yapan işletme, şahıs,konaklamayı gerçekleştiren grup lideri yada konaklama yapan kişilerden birisinin adına fatura düzenleyebilir.Ödemeyi yapan şirket,şahıs yada konaklama yapan şahıslardan başkası adına fatura düzenlenmemektedir. (Şirket adına fatura talep etmeniz durumunda lütfen ödemelerinizi şirket hesabınızdan yapınız)
25- MÜŞTERİ, hizmetin sona ermesinden sonra memnuniyetinin ölçümü amacıyla aranarak onay vermesi halinde memnuniyet ölçüm anketine katılabilir ve görüşleri, ANİCA websiteleri kuralları çerçevesinde incelendikten sonra ANİCA sitelerinde yayınlanabilir.
26- Müşteri Rezervasyon işlemlerini tamamlayarak yukarıda belirtilen ve 24 maddeden oluşan tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.
27-26/6/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına “bekar odaları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “günübirlik kiralanan evler,” ibaresi eklenmiştir. İş-bu Kanun Hükmünde Kararnameye istinaden villada konaklayacak her MÜŞTERİ villaya girişte istisnasız KİMLİK/PASAPORT bilgilerini ibraz etmesi zorunlu olup,işlenen bilgiler ilgili Kanun Hükmünde Kararname kapsamında Jandarma/Polis gibi kolluk kuvvetlerine aktarılmakta olup,yasal süre sonunda silinmektedir.Villada konaklayacak MÜŞTERİLER bu koşullara uymayı kabul etmiştir.Müşterinin kimlik bilgilerini ibraz etmeyi kabul etmemesi durumunda iptal koşulları devreye girer.
28- Müşteri Rezervasyon işlemlerini tamamlayarak yukarıda belirtilen ve 27 maddeden oluşan tüm koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

Müşteri Hizmetleri

ANİCA TURİZM OTELCİLİK EML.İNŞ.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.HAKLI MARKASIDIR. BU VOUCHER NEZDİNDE ANİCA
OLARAK ANILACAKTIR.

Türkiye – Fethiye Ofisi :

Tel : +90 252 614 0072 Mobil : +90 553 717 2284

Adres : TaşyakaMah. 221. Sokak No: 5 Kat:1Fethiye-Muğla/TURKIYE

Yurt İçi Acil Durum Telefon Numarası : (+90) 553 717 2284

Aranması Gereken Durumlar: Konaklamanın satın alındığı Acentenin veya Merkez Ofisin mesai saatleri dışında olduğu Acil durumlarda aranmalıdır.