Seyehat Kapsamı ve Koşulları


title

Seyahat Kapsamı ve Koşulları

Anica Turizm Otelcilik Eml. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin (Bundan böyle “ANİCA TURİZM” olarak anılacaktır.) acentelerine gelerek,telefonla arayarak yada websitesi üzerinden konaklama hizmeti satın alan “MÜŞTERİ” aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.

1- MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine işbu satış kuralları ile birlikte teslim edilen voucherda,rezervasyon sözleşmesinde yada kiralama sözleşmesinde belirtilmektedir.

2- MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren voucher’ı,kiralama sözleşmesini yada ilgili website sayfasını okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.

3- MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme  kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen bilgileri katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir.

4- MÜŞTERİ yurtdışı seyahatlerinde nüfus cüzdanını ve pasaportunu yanında bulunduracağını,gerekli vize,izin vb. işlemlerini şahsen yapacağını, herhangi bir muamele eksikliğinden veya MÜŞTERİ’nin kendinden kaynaklanan kişisel nedenlerle (vergi borcu, herhangi bir devlet kurumunun izin vermemesi,gidilecek ülkenin izin vermemesi vb.) çıkışının/girişinin engellenmesi durumunda ANİCA TURİZM’in hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğu doğmayacağını kabul eder.

5- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; MÜŞTERİ yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan ANİCA TURİZM’in veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle ANİCA TURİZM’e ve/veya ANİCA TURİZM çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağınıkabul eder.

6- Müşteri imzası ile konaklayacağı tesisin ve seyahat edeceği aracın tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını , aksi halde ANİCA TURİZM’in söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.

7- MÜŞTERİ, ANİCA TURİZM’den  satın aldığı hizmetlerin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.

8- İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde işbirliği yapma ve özenli davranma borcu gereği ANİCA TURİZM yetkilisine ve konakladığı işletmeye sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.;

9- MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep(olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar,darbe ve darbe teşebbüsü vb.), ANİCA TURİZM’in/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmayacaktır. Sayılan haller dışında ANİCA TURİZM’in iş bu hizmetten kaynaklı taahhüdünü ihlal etmesi üzerine MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğar ise; Seyehat Sigortası satın almış olan MÜŞTERİ’ye, sigorta şirketi tarafından tazminat ödenmesi durumunda bu ödeme ANİCA TURİZM tarafından MÜŞTERİ’ye yapılacak olan ödemelerden mahsup edilecektir.

10- Kayıt anında toplam hizmet bedelinin en az %15’i, bakiyenin ise satış tarihinden itibaren 7 iş günü içerisinde, tesise giriş tarihi 7 gün ve daha az ise rezervasyon anında ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içerisinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilerek toplam bedelin %15’i cayma tazminatı olarak MÜŞTERİ’ye fatura edilir. Erken rezervasyon yoluyla hizmet satın alan MÜŞTERİ, hizmet bedelinin tamamını yada satın alma anında belirtilen tutarı rezervasyon tarihinde ödemekle yükümlüdür.

11- Söz konusu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının ANİCA TURİZM’in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ANİCA TURİZM’e ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.

12- ANİCA TURİZM’in hizmeti haksız olarak vermekten vazgeçmesi halinde ANİCA TURİZM, MÜŞTERİ’nin o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri 14 gün içerisinde MÜŞTERİ’ye iade eder.

13-

  • Konaklama tarihine 45 gün kalana kadar talep edilecek iptallerde MÜŞTERİ' ye ödemiş olduğu tüm konaklama bedeli iade edilir.
  • Konaklama tarihine 45 günden az süre kala talep edilecek iptallerde bir gecelik konaklama bedelinin tamamı MÜŞTERİ tarafından ANİCA TURİZM’e ödenir.
  • No Show (MÜŞTERİ’nin giriş yapmaması) durumunda MÜŞTERİ’ye konaklama bedelinin iadesi yapılamamaktadır ve müşteri toplam konaklama bedelinin tamamını ödemekle yükümlüdür.
  • Giriş günü ve giriş gününden sonrasında herhangi bir iptal yada değişiklik talebinde bulunulması halinde ücret iadesi yapılmamaktadır.
  • Tüm değişiklik talepleri ( tarih, isim, konaklama tipi, gece sayısı değişikliklerinde,vs) rezervasyonun iptal edilerek yenilenmesini gerektirdiğinden mevcut rezervasyonun iptalinden kaynaklı ve/veya değişiklik sonrası bedel artışı oluşursa aradaki fark MÜŞTERİ'ye yansıtılarak yeni rezervasyonun koşulları geçerli olacaktır.

14- MÜŞTERİ, hizmetin başlamasından 3 gün öncesine kadar yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile bildirmek suretiyle hizmeti koşullarını yerine getiren üçüncü bir kişiye devredebilir. Devralan bakiye ve devir sebebi ile doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

15- MÜŞTERİ’nin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda ANİCA TURİZM, MÜŞTERİ adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda MÜŞTERİ’ye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. MÜŞTERİ, hizmet başlangıcından itibaren 24 saat içinde hizmete tekrar iştirak edeceğini bildirir ise, hizmetten yararlanabilir.

16- ANİCA TURİZM, MÜŞTERİ’ye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Böyle bir durumda MÜŞTERİ’nin ödediği hizmet bedeli kendisine 14 gün içerisinde iade edilecektir.

17- MÜŞTERİ, dilerse masrafı kendisine ait olmak üzere konaklama hizmeti başlamadan evvel, kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını bağımsız firmalar aracılığıyla sigortalatabilir.

18- MÜŞTERİ tarafından satın alma aşamasında paylaşılan adres, telefon, e-mail gibi iletişim bilgileri bildirimler için kullanılacağından,iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesinin sorumluluğu MÜŞTERİ’ye aittir.

19- MÜŞTERİ'nin reşit olmaması halinde; konaklama tesisi kurallarına bağlı olarak yanında ebeveyni ya da yasal velayet sahibi olmaksızın hizmetten faydalanamayacağı sonucu doğabileceğinden böyle bir durum geliştiğinde iş bu belgede yazılı iptal koşulları devreye girecektir.

Yukarıda yer alan koşulları okudum,anladım ve kabul ediyorum.

20- MÜŞTERİ tarafından konaklama satın alınmış olan villalarda,apartlarda,otellerde yada konaklama birimlerinde aksi belirtilmedikçe rehberlik hizmeti verilmemektedir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİM ONAYI

MÜŞTERİ, Anica Turizm Otelcilik Eml. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti 'nin işletmekte olduğu markalar ve tedarikçileri ve işbirliği içerisinde olduğu kuruluşlara ilişkin hizmet, reklam, ilan, kampanya ve faaliyetleri hakkında; tarafına bilgilendirme yapılmasına ve kendisiyle 6563 Sayılı Kanun uyarınca ticari elektronik iletiler/sms vb. paylaşılmasına onay vermektedir. MÜŞTERİ, verdiği onayı iptal etmek isterse bu durumu ANİCA TURİZM'in işbu sözleşmede yer alan iletişim kanallarına bildirecek ve ANİCA TURİZM bilgilendirmeyi sonlandıracaktır.